Ημερίδες-Σεμινάρια-Συνέδρια

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Σχολική Χρονιά 2022-2023
Εφαρμογή των επεξεργασμένων θεμάτων Μαθηματικών έρευνας TIMSS στα Γυμνάσια
Παρουσίαση 19/12/2022
Πλατφόρμα DESMOS - Οδηγίες για Εκπαιδευτικούς 19/12/2022
Πλατφόρμα DESMOS - Οδηγίες για Μαθητές/Μαθήτριες 19/12/2022
Σεμινάρια Επιθεώρησης Μαθηματικών Σεπτεμβρίου 2022 - Γυμνάσιο
Εισαγωγή 13/09/2022
Διαμορφωτική Αξιολόγηση 13/09/2022
Στατιστική Ανάλυση Αποτελεσμάτων Εξετάσεων Τετραμήνων 13/09/2022
Οδηγός Διόρθωσης 13/09/2022
Σεμινάρια Επιθεώρησης Μαθηματικών Σεπτεμβρίου 2022 - Λύκειο
Εισαγωγή 13/09/2022
Διαμορφωτική Αξιολόγηση 13/09/2022
Στατιστική Ανάλυση Αποτελεσμάτων Εξετάσεων Τετραμήνων 13/09/2022
Λάθη Μαθητών Γ' Κατεύθυνσης Εξετάσεις Τετραμήνων 13/09/2022
Ανάλυση Αποτελεσμάτων Γ' Κατεύθυνσης Παγκύπριες 13/09/2022
Ανάλυση Αποτελεσμάτων Γ' Κοινού Κορμού Παγκύπριες 13/09/2022
Σχολική Χρονιά 2021-2022
Εφαρμογή των επεξεργασμένων θεμάτων Μαθηματικών έρευνας PISA στα Λύκεια, Τ.Ε.Σ.Ε.Κ. και Γυμνάσια 03/02/2022
Πλατφόρμα DESMOS - Οδηγίες για Εκπαιδευτικούς 03/02/2022
Πλατφόρμα DESMOS - Οδηγίες για Μαθητές/Μαθήτριες 03/02/2022
Σχολική Χρονιά 2020 - 2021
Σεμινάρια Επιθεώρησης Μαθηματικών Σεπτεμβρίου 2020   01/09/2020
Σχολική Χρονιά 2019 - 2020
Σεμινάρια Επιθεώρησης Μαθηματικών Φεβρουαρίου 2020    11/03/2020
Λάθη Μαθητών Α' Τετραμήνου 11/03/2020
Οδηγός Παγκύπριων Εξετάσεων 11/03/2020
Παραδείγματα Οργάνωσης Μαθήματος 11/03/2020
Σεμινάρια Επιθεώρησης Μαθηματικών Σεπτεμβρίου 2019 - Εισαγωγή 09/09/2019
Αποτελέσματα Π.Ε. (ΙΟΥΝΙΟΥ 2019) Μαθηματικά(43)-Γ' κοινού κορμού 09/09/2019
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 2019 09/09/2019
Αξιολόγηση Μαθητών και Μαθητριών στο πλαίσιο των Τετραμήνων Α' Λυκείου και Τεχνικών Σχολών  09/09/2019
Πλαίσιο Μάθησης Μαθηματικών  09/09/2019
Σχολική Χρονιά 2018 - 2019
Σεμινάρια Φεβρουαρίου 2019 20/03/2019
Σχολική Χρονιά 2017 - 2018
Αυθυνετική Αξιολόγηση 22/03/2018
Επιμόρφωση Επιθεωρητών - Σεπτέμβριος 2017
Πρόγραμμα PISA 2018 - Μαθηματικά 16/01/2018
Διαφοροποίηση Διδασκαλίας 13/09/2017
Γενικά 13/09/2017
Μαθηματικά Κοινού Κορμού - Παρατηρήσεις 13/09/2017
Παράλληλες Ευθείες 13/09/2017
Εναλλακτική Αξιολόγηση 13/09/2017
Μαθηματικά Κατεύθυνσης 13/09/2017
Παράδειγμα Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας 13/09/2017
Σχολική Χρονιά 2016 - 2017
Επιμόρφωση Συντονιστών - Οκτώβριος 2016 13/10/2016
Μαθηματικές Πρακτικές 21/09/2016
Σεμινάρια Σεπτεμβρίου 2016 19/09/2016
Σχολική Χρονιά 2015 - 2016
Σεμινάρια Ιουνίου 2016 24/03/2015
Σεμινάρια Φεβρουαρίου 2016 24/03/2015
Σεμινάρια Νοεμβρίου 2015 - Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας - Η εφαρμογή
Οργάνωση Μαθήματος – Πυθαγόρειο Θεώρημα, Β' Γυμνασίου
Οργάνωση Μαθήματος (ενδεικτικό)


04/12/2015
Σεμινάρια Σεπτεμβρίου 2015 στα Μαθηματικά
Ενημέρωση και οδηγίες για τα Αναλυτικά Προγράμματα και τα Νέα Ωρολόγια Προγράμματα
Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών - Δείκτες Επιτυχίας – Δείκτες Επάρκειας04/12/2015
Σχολική Χρονιά 2013 - 2014
Σεπτέμβριος 2013 10/09/2013
Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο 09/09/2013
Α' Λυκείου 09/09/2013