Εξεταστικά Δοκίμια

Γυμνάσιο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Α' Γυμνασίου
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 04/04/2024
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνων Α' Γυμνασίου 16/09/2022
Εξεταστικά Δοκίμια A' Γυμνασίου (Σχ. Χρονιά: 2018-2019) 10/09/2019
Εξεταστικά Δοκίμια A' Γυμνασίου (Σχ. Χρονιά: 2017-2018) 07/02/2019
Εξεταστικά Δοκίμια A' Γυμνασίου (Σχ. Χρονιά: 2016-2017) 21/03/2018
Εξεταστικά Δοκίμια A' Γυμνασίου (Σχ. Χρονιά: 2015-2016) 14/10/2016
Εξεταστικά Δοκίμια Α' Γυμνασίου (Σχ. Χρονιά: 2014-2015) 30/09/2015
Επαναληπτικές Ασκήσεις Α' Γυμνασίου 13/05/2013
Δειγματικό Δοκίμιο Α' Γυμνασίου 03/04/2015
Β' Γυμνασίου
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 04/04/2024
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνων Β' Γυμνασίου 04/11/2022
Εξεταστικά Δοκίμια Β' Γυμνασίου (Σχ. Χρονιά: 2018-2019) 10/09/2019
Εξεταστικά Δοκίμια Β' Γυμνασίου (Σχ. Χρονιά: 2017-2018) 07/02/2019
Εξεταστικά Δοκίμια Β' Γυμνασίου (Σχ. Χρονιά: 2016-2017) 21/03/2018
Εξεταστικά Δοκίμια Β' Γυμνασίου (Σχ. Χρονιά: 2015-2016) 14/10/2016
Εξεταστικά Δοκίμια Β' Γυμνασίου (Σχ. Χρονιά: 2014-2015) 30/09/2015
Επαναληπτικές Ασκήσεις Β' Γυμνασίου 13/05/2013
Δειγματικό Δοκίμιο Β' Γυμνασίου 03/04/2015
Γ' Γυμνασίου
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 04/04/2024
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνων Γ' Γυμνασίου 16/09/2022
Εξεταστικά Δοκίμια Γ' Γυμνασίου (Σχ. Χρονιά: 2018-2019) 10/09/2019
Εξεταστικά Δοκίμια Γ' Γυμνασίου (Σχ. Χρονιά: 2017-2018) 07/02/2019
Εξεταστικά Δοκίμια Γ' Γυμνασίου (Σχ. Χρονιά: 2016-2017) 21/03/2018
Εξεταστικά Δοκίμια Γ' Γυμνασίου (Σχ. Χρονιά: 2015-2016) 14/10/2016
Εξεταστικά Δοκίμια Γ' Γυμνασίου (Σχ. Χρονιά: 2014-2015) 30/09/2015
Επαναληπτικές Ασκήσεις Γ' Γυμνασίου 13/05/2013
Δειγματικό Δοκίμιο Γ' Γυμνασίου 03/04/2015

Λύκειο

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Α' Λυκείου - Κατεύθυνση
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 04/04/2024
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνων Α' Λυκείου Προσανατολισμού 29/10/2021
Εξεταστικά Δοκίμια Α' Λυκείου Κατεύθυνσης (Σχ. Χρονιά: 2018-2019) 10/09/2019
Εξεταστικά Δοκίμια Α' Λυκείου Κατεύθυνσης (Σχ. Χρονιά: 2017-2018) 07/02/2019
Εξεταστικά Δοκίμια Α' Λυκείου Κατεύθυνσης (Σχ. Χρονιά: 2016-2017) 21/03/2018
Εξεταστικά Δοκίμια Α' Λυκείου Κατεύθυνσης (Σχ. Χρονιά: 2015-2016) 14/10/2016
Εξεταστικά Δοκίμια Α' Λυκείου Κατεύθυνσης (Σχ. Χρονιά: 2014-2015) 30/09/2015
Δειγματικό Δοκίμιο Α' Λυκείου 5-ωρο 17/03/2016
Δειγματικό Δοκίμιο Α' Λυκείου Κατεύθυνσης 03/04/2015
Α' Λυκείου - Κοινού Κορμού
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 04/04/2024
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνων Α' Λυκείου Κοινού Κορμού (Σχ.Χρονιά: 2019-2020)  14/11/2019
Εξεταστικά Δοκίμια Α' Λυκείου Κοινού Κορμού (Σχ. Χρονιά: 2018-2019) 10/09/2019
Εξεταστικά Δοκίμια Α' Λυκείου Κοινού Κορμού (Σχ. Χρονιά: 2017-2018) 07/02/2019
Εξεταστικά Δοκίμια Α' Λυκείου Κοινού Κορμού (Σχ. Χρονιά: 2016-2017) 21/03/2018
Εξεταστικά Δοκίμια Α' Λυκείου Κοινού Κορμού (Σχ. Χρονιά: 2015-2016) 14/10/2016
Δειγματικό Δοκίμιο Α' Λυκείου 3-ωρο 17/03/2016
Β' Λυκείου - Κατεύθυνση
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 04/04/2024
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνων Β' Λυκείου Κατεύθυνσης 13/11/2020
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνων Β' Λυκείου Κατεύθυνσης - Τυπολόγιο 30/10/2020
Εξεταστικά Δοκίμια B' Λυκείου Κατεύθυνσης (Σχ. Χρονιά: 2018-2019) 10/09/2019
Εξεταστικά Δοκίμια B' Λυκείου Κατεύθυνσης (Σχ. Χρονιά: 2017-2018) 07/02/2019
Εξεταστικά Δοκίμια B' Λυκείου Κατεύθυνσης (Σχ. Χρονιά: 2016-2017) 21/03/2018
Δειγματικό Δοκίμιο B' Λυκείου Κατεύθυνσης (Σχ. Χρονιά: 2016-2017) 06/04/2017
Εξεταστικά Δοκίμια B' Λυκείου Κατεύθυνσης (Σχ. Χρονιά: 2015-2016) 14/10/2016
Εξεταστικά Δοκίμια B' Λυκείου Κατεύθυνσης (Σχ. Χρονιά: 2014-2015) 30/09/2015
Β' Λυκείου - Κοινού Κορμού
Εξεταστικά Δοκίμια B' Λυκείου Κοινού Κορμού (Σχ. Χρονιά: 2016-2017) 21/03/2018
Εξεταστικά Δοκίμια B' Λυκείου Κοινού Κορμού (Σχ. Χρονιά: 2015-2016) 14/10/2016
Γ' Λυκείου - Κατεύθυνση
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 04/04/2024
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνων Γ' Λυκείου Κατεύθυνσης 29/10/2021
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνων Γ' Λυκείου Κατεύθυνσης - Τυπολόγιο 20/01/2022

Τεχνικές Σχολές και Εσπερινά Σχολεία

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση (Γ' Έτους 2-ωρο) 04/04/2024
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση (Γ' Έτους 3-ωρο) 04/04/2024
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση (Β' Έτους 2-ωρο) 04/04/2024
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση (Β' Έτους 3-ωρο) 04/04/2024
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνων Γ' Πρακτικής Κατεύθυνσης 2-ωρο Τεχνικών Σχολών 29/10/2021
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνων Γ' Πρακτικής Κατεύθυνσης 2-ωρο Τεχνικών Σχολών - Τυπολόγιο 20/01/2022
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνων Γ' Πρακτικής Κατεύθυνσης 4-ωρο Τεχνικών Σχολών 11/11/2021
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνων Γ' Πρακτικής Κατεύθυνσης 4-ωρο Τεχνικών Σχολών - Τυπολόγιο 20/01/2022
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνων Γ' Θεωρητικής Κατεύθυνσης 4-ωρο Τεχνικών Σχολών 11/11/2021
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνων Γ' Θεωρητικής Κατεύθυνσης 4-ωρο Τεχνικών Σχολών - Τυπολόγιο 20/01/2022
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνων Β' Πρακτικής Κατεύθυνσης 2-ωρο Τεχνικών Σχολών 13/11/2020
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνων Β' Πρακτικής Κατεύθυνσης 4-ωρο Τεχνικών Σχολών 13/11/2020
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνων Β' Θεωρητικής Κατεύθυνσης 4-ωρο Τεχνικών Σχολών 17/11/2020
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Ενιαίας Γραπτής Αξιολόγησης Τετραμήνων Α' Πρακτικής Κατεύθυνσης 3-ωρο Τεχνικών Σχολών 29/10/2021
Εξεταστικά Δοκίμια Τεχνικών Σχολών (Σχ. Χρονιά: 2018-2019) 10/09/2019
Εξεταστικά Δοκίμια Εσπερινών Σχολείων (Σχ. Χρονιά: 2018-2019) 10/09/2019
Εξεταστικά Δοκίμια Τεχνικών Σχολών (Σχ. Χρονιά: 2017-2018) 02/07/2019
Εξεταστικά Δοκίμια Εσπερινών Σχολείων (Σχ. Χρονιά: 2017-2018) 02/07/2019
Εξεταστικά Δοκίμια Τεχνικών Σχολών (Σχ. Χρονιά: 2016-2017) 21/03/2018
Εξεταστικά Δοκίμια Εσπερινών Σχολείων (Σχ. Χρονιά: 2016-2017) 21/03/2018
Εξεταστικά Δοκίμια Τεχνικών και Εσπερινών Σχολείων (Σχ. Χρονιά: 2014-2015) 09/09/2016