Προγραμματισμοί

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Α' Γυμνασίου
Προγραμματισμός Α' Γυμνασίου 27/08/2021
B' Γυμνασίου
Προγραμματισμός Β' Γυμνασίου 27/08/2021
Γ' Γυμνασίου
Προγραμματισμός Γ' Γυμνασίου 27/08/2021
Α' Λυκείου
Προγραμματισμός Α' Λυκείου (3ωρο) 27/08/2021
Προγραμματισμός Α' Λυκείου (5ωρο) 27/08/2021
Β' Λυκείου
Προγραμματισμός B' Λυκείου (3ωρο)    27/08/2021
Προγραμματισμός B' Λυκείου (7ωρο)  27/08/2021
Γ' Λυκείου
Προγραμματισμός Γ' Λυκείου (3ωρο) 30/08/2021
Προγραμματισμός Γ' Λυκείου (7ωρο) 07/10/2021
Α' Τεχνικών Σχολών
Προγραμματισμός Α' Έτους Τεχνικών Σχολών (Πρακτικό 3-ωρο) 02/09/2021
Β' Τεχνικών Σχολών
Προγραμματισμός Β' Έτους Τεχνικών Σχολών (Πρακτικό 2-ωρο) 30/08/2021
Προγραμματισμός Β' Έτους Τεχνικών Σχολών (Πρακτικό 4-ωρο) 30/08/2021
Προγραμματισμός Β' Έτους Τεχνικών Σχολών (Θεωρητικό 4-ωρο) 30/08/2021
Προγραμματισμός Β' Έτους Τεχνικών Σχολών (Θεωρητικό 7-ωρο)  14/09/2020
Γ' Τεχνικών Σχολών
Προγραμματισμός Γ' Έτους Τεχνικών Σχολών (Πρακτικό 2-ωρο) 30/08/2021
Προγραμματισμός Γ' Έτους Τεχνικών Σχολών (Πρακτικό 4-ωρο) 02/09/2021
Προγραμματισμός Γ' Έτους Τεχνικών Σχολών (Θεωρητικό 4-ωρο) 31/08/2020
Προγραμματισμός Γ' Έτους Τεχνικών Σχολών (Θεωρητικό) (7ωρο) 07/10/2021
Εσπερινά Σχολεία
Προγραμματισμός 1ο  Έτος Προπαρασκευαστική Εσπερινών Σχολείων  13/09/2019
Προγραμματισμός Α' Λυκείου Εσπερινών Σχολείων (Τύπος 1 & Τύπος 2 - 2ωρο) 30/08/2021
Προγραμματισμός Α' Λυκείου  Εσπερινών Σχολείων (Τύπος 1 - 4ωρο) 13/09/2019
Προγραμματισμός B' Λυκείου  Εσπερινών Σχολείων (Τύπος 1 - 6ωρο) 30/08/2021
Προγραμματισμός B' Λυκείου  Εσπερινών Σχολείων (Τύπος 1 - 2ωρο) 30/08/2021
Προγραμματισμός B' Λυκείου  Εσπερινών Σχολείων (Τύπος 2 - 2ωρο) 30/08/2021
Προγραμματισμός Γ' Λυκείου  Εσπερινών Σχολείων (Τύπος 1 - 6ωρο) 07/10/2021
Προγραμματισμός Γ' Λυκείου  Εσπερινών Σχολείων (Τύπος 1 - 2ωρο) 30/08/2021
Προγραμματισμός Γ' Λυκείου Εσπερινών Σχολείων (Τύπος 2 - 2ωρο) 30/08/2021
Προγραμματισμός Α'   Έτος  Εσπερινών Τεχνικών  Σχολών  23/09/2020
Προγραμματισμός Β'   Έτος  Εσπερινών Τεχνικών  Σχολών  23/09/2020
Προγραμματισμός Γ'   Έτος  Εσπερινών Τεχνικών  Σχολών  23/09/2020